Εκδήλωση ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική επίσκεψη στα Μετέωρα στις 24/2/2017

       

Σε εφαρμογή της με αριθμό 129887/Γ2/02-12-2011 απόφασης του  ΥΠΔΒΜΘ το 1ο ΓΕΛ Τρικάλων προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για επίσκεψη της  B τάξης του σχολείου  στα  Μετέωρα - Καλαμπάκα  την  Παρασκευή 24  Φεβρουαρίου  2017 με τα εξής χαρακτηριστικά:

 

1.       Προορισμός:  Μετέωρα - Καλαμπάκα ( ώρα αναχώρησης 08.00 π.μ )

2.   Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών:  εξήντα (60)

3.   Αριθμός συνοδών : τρεις  (3)

4.  Μεταφορικό μέσο: Λεωφορείο

5.  Ασφάλιση ευθύνης: μαθητών ? συνοδών

 

 

 Προθεσμία κλειστών προσφορών μέχρι  Πέμπτη 09-02-2017 και ώρα 13.00 στο Γραφείο της Διευθύντριας.

Παρατήρηση:  Οι προσφορές πρέπει να κατατίθενται στο Σχολείο. Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατίθεται απαραίτητα και Υπεύθυνη Δήλωση ότι  διαθέτετε ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ .

Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

                                                                                                    Αθανασία  Ζαραμπούκα

                                                                                                             Μαθηματικός

Βρίσκεστε εδώ: Κεντρική Δραστηριότητες Σχολικές Εκδρομές-Περίπατοι Εκδήλωση ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική επίσκεψη στα Μετέωρα στις 24/2/2017