Κατανομή μαθητών σε τμήματα

Σχολικό Έτος: 2013-2014

 • Τάξη Α'

  Τμήματα: 4

 • Τάξη Β'

  Τμήματα Γενικής Παιδείας: 4

  • Τμήματα Κατευθύνσεων:

   • Θεωρητική: 2

   • Θετική: 1

   • Τεχνολογική: 2

 • Τάξη Γ'

  Τμήματα Γενικής Παιδείας: 4

  • Τμήματα Κατευθύνσεων:

   • Θεωρητική: 2

   • Θετική: 1

   • Τεχνολογική: 2

Βρίσκεστε εδώ: Κεντρική Μαθητές Τμήματα