Εγκατάσταση Ubuntu 10.04 / LTSP στο Εργαστήριο Πληροφορικής

Στο εργαστήριο Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του σχολείου μας πραγματοποιήθηκε εγκατάσταση και παραμετροποίηση του Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα Ubuntu 10.04/LTSP.

Χρησιμοποιήθηκε ένας νέος υπολογιστής για Server ( Intel i3 - 4Gb RAM), ένα νέο Gigabit switch (TP-LINK TL-SG1016D), 12 κάρτες gigabit δικτύου για τους Clients (D-Link System Inc DGE-528T Gigabit Ethernet Adapter) και φυσικά οι Υπολογιστές του Εργαστηρίου (Clients).

Επειδή οι Υπολογιστές του Εργαστηρίου ήταν παλιάς τεχνολογίας εγκαταστάθηκε το μοντέλο Thin Client.

Για την αυτοματοποίηση της Εγκατάστασης αλλά και τη διαχείριση τάξης χρησιμοποιήθηκαν τα sch-scripts.

Σε κάθε Client εγκαταστάθηκε το πρόγραμμα gPXE για dual boot σε Ubuntu 10.04 από Δίκτυο / Windows 2000.

Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποια πλεονεκτήματα ( από το εγχειρίδιο «Υποστήριξη Συστημάτων Τεχνικής Στήριξης Σχολικών Εργαστηρίων») της συγκεκριμένης εγκατάστασης:

  • Αξιοποίηση παλαιωμένου εξοπλισμού

? Αύξηση του χρόνου ζωής του εξοπλισμού

? Επίτευξη στόχου Λισαβόνας (1 H/Y ανά 10 μαθητές)

? Μείωση του κόστους προμήθειας νέων ΣΕΠΕΗΥ (δεν απαιτείται προμήθεια σταθμών εργασίας)

? Μείωση του κόστους διαχείρισης του ΣΕΠΕΗΥ (κόστη τεχνικής υποστήριξης) και του χρόνου απασχόλησης του υπεύθυνου ΣΕΠΕΗΥ

? Μείωση του κόστους των αδειών χρήσης λογισμικού (όλες οι εφαρμογές της διανομής Ubuntu είναι ΕΛ/ΛΑΚ)

? Ευκολότερη εισαγωγή λογισμικού ΕΛ/ΛΑΚ (ασφάλεια, ανοιχτός κώδικας, ποιότητα κώδικα, μεγάλη κοινότητα ασχολείται με την υποστήριξη)

? Αρχιτεκτονική συμβατή με αυτήν των ΣΕΠΕΗΥ (η συγκεκριμένη λύση μπορεί να υπάρξει ταυτόχρονα στο ΣΕΠΕΗΥ όπου οι παλιοί σταθμοί εργασίας θα είναι thin clients ενώ καινούριοι σταθμοί εργασίας εξακολουθούν να ακολουθούν το κατανεμημένο μοντέλο πελάτη εξυπηρετητή).

? Διαλειτουργικό με το περιβάλλον MS-Windows Server / MS-Windows PCs (SAMBA: Network Neighborhood, File/Print Sharing, rdesktop)

? Πληθώρα εκπαιδευτικού λογισμικού (εκπαιδευτικό λογισμικό MS-Windows μέσω rdesktop ή WINE)

? Δεν απαιτείται σκληρός δίσκος στους thin clients

? Δεν υπάρχουν τόσα προβλήματα με ιούς/worms κλπ

? Εκδόσεις LTS (Long Term Support) για 5 χρόνια υποστήριξη

? Οι μαθητές γνωρίζουν και MS-Windows & Linux ΛΣ & εφαρμογές

? Χρήση πιστοποιημένου εκπαιδευτικού λογισμικού από το αποθετήριο της Τεχνικής Στήριξης (πρόκειται για εκπαιδευτικό λογισμικό που έχει τροποποιηθεί κατάλληλα ώστε να μπορεί να εγκατασταθεί και να λειτουργεί στο περιβάλλον του ubuntu)

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά:

  • Την ομάδα ανάπτυξης του έργου :«Υποστήριξη Συστημάτων Τεχνικής Στήριξης Σχολικών Εργαστηρίων» γιατί χωρίς αυτό δε θα ήταν δυνατή η εγκατάσταση του συγκεκριμένου λογισμικού.
  • Το συνάδελφο κ. Ρούβαλη Σωτήρη για τη βοήθεια που προσέφερε.

Μπορείτε να δείτε το Πανελλήνιο Δίκτυο Σχολικών Εργαστηρίων Ubuntu πατώντας εδώ.

Ο υπεύθυνος ΣΕΠΕΗΥ

Κατσαδούρος Δημήτρης

Βρίσκεστε εδώ: Κεντρική Υποδομές Εργαστήρια Εγκατάσταση Ubuntu 10.04 / LTSP στο Εργαστήριο Πληροφορικής