Αίθουσες Διδασκαλίας

Στο σχολείο μας υπάρχουν 13 αίθουσες διδασκαλίας. Οι δώδεκα από αυτές βρίσκονται στον 1ο όροφο του κτιρίου και μια στο ισόγειο.

Εκτός από τις παραπάνω αίθουσες λειτουργεί και Εργαστήριο Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ καθώς και Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών.

Βρίσκεστε εδώ: Κεντρική Υποδομές Αίθουσες Διδασκαλίας